Ons evenement

De Slag om Grolle is een driedaags evenement waarbij je als bezoeker terug in de tijd gaat naar het jaar 1627. In de zomer van dat jaar komt namelijk het Staatse leger onder leiding van Prins Frederik Hendrik voor ‘de starcke stadt Groll’. Het is een gebeurtenis die de stad even, maar heel nadrukkelijk, in het middelpunt van de vaderlandse geschiedenis brengt. Daarom wordt deze gebeurtenis tweejaarlijks opnieuw vormgegeven. De straten zijn drie dagen lang aangekleed teruggebracht naar 1627. Rond en in de binnenstad zijn kampementen, handelaren en ambachten te vinden. Als je een kijkje neemt bij de kampementen zie je het leven van alledag. Je ziet mensen koken, naaien en zich voorbereiden op de veldslag, die elke dag te zien is. Daarbij wordt de belegering van de veste nagespeeld, waarbij de Staatse troepen de Spaanse bezetters steeds dichter naderen.

Maar ook in de kampementen zijn re-enactors te zien: mensen die een bepaalde tijdsperiode zo nauwkeurig mogelijk na proberen te doen. In Groenlo komen er 1500, die zich allemaal verdiept hebben in de Tachtigjarige Oorlog. Maar in de binnenstad wemelt het ook van artiesten, bierbrouwers, ambachtslui, zwervers en lepralijders…

De volgende Slag om Grolle wordt gehouden op 25,26,27 oktober 2024

Onze sponsoren