Organisatie van de Slag om Grolle

De vrijwillige organisatie van de Slag om Grolle 2024 bestaat uit de volgende mensen:

Bestuur: Edwin Grothe (Voorzitter), Tristan Naber (Secretaris), Karina van den Mosselaar (Penningmeester), Gert Stek, Godfried Nijs

Facilitair: Hans Bloksma, Roel Koelbrugge, Thomas Oesterholt, Ronald Hulzink, Gino ter Woord, Mart Pasman, Kjell Berentsen, Wilco van der Mei

Authenticiteit, re-enactors en slag: Godfried Nijs, Joop Hubers

Binnenstad: Eliza Boevink, René Fielt, Rinie ten Have, Marcel ten Have, Anouk van de Laarschot, Mark van Leeuwen, Marion Molthof, Ton Tijdink

PR: Tristan Naber, Ton Tijdink, Geeske Baan, Marilène Houwer, Hilke Heezen, Godfried Nijs, Mar Huiskamp-Robillard, Lotte Willekes

Financiën: Marrit Heuzinkveld, Ria te Loeke, Tonny te Loeke, Anny Nijland, Karina van den Mosselaar Maarten Oldenkotte, Katja Stronks, Emiel Wallerbosch, Arno van Wees

Sponsoring: Edwin Grothe, Tristan Naber, Roy Wijgerink, Arjan Snijders

Vrijwilligers: Hanneke Scharenborg

Provoosten: Ton Meulenbeek

Veiligheid: Tristan Naber, Leon Jansen, Gert Stek, Fred Nijman, Marijn Horstman

Samen met de vele vrijwilligers die ons voor, tijdens en na het evenement helpen, maken we er iedere keer weer een fantastisch weekend van.

Onze sponsoren