Geschiedenis van de belegering van Grolle

Tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) wordt de strijd van de opstandige staten der Nederlanden tegen Spanje geleid door achtereenvolgens Willem van Oranje en zijn zonen Maurits en Frederik Hendrik. De Achterhoek, maar ook grote delen van Brabant, Limburg en Overijssel, zijn in de tweede helft van de 17e eeuw het strijdtoneel van de Tachtigjarige Oorlog. Hier is dan ook absoluut geen sprake van een Gouden Eeuw. En de overwegend katholieke bevolking van deze streken zat dan ook echt niet te wachten om ‘bevrijd’ te worden door de legers van de prins.

Tijdens de Slag om Grolle wordt de belegering van het stadje ‘Grol’ in de zomer van 1627 herbeleefd. Op 20 juli 1627 komt namelijk het Staatse leger onder leiding van prins Frederik Hendrik voor ‘de starcke stadt Groll’. Een gebeurtenis die de stad even, maar heel nadrukkelijk, in het middelpunt van de vaderlandse geschiedenis brengt

Onze sponsoren